muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


Колекция иконопис
Колекция Чуждестранно изкуство
Подаръци, получавани от Тодор Живков в качеството му на държавен глава

 

Колекция Чуждестранно Изкуство

Колекцията включва картини, подарявани на Българската държава по повод честването на 1300-годишнината от създаването й. Това са картини подарявани от официални чуждестранни делегации, гостуващи на България по време на вековния юбилей. Колекцията е съхранявана във „Фонд 13 века България”, а впоследствие в Национален исторически музей - София. Предадена е на Исторически музей - Правец по договор с НИМ за съхранение и експониране. Колекцията съдържа картини на известни автори от различни страни, голяма част от които притежават качества на произведения на изкуството.

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП