muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 

Музеен комплекс - Експозиционна зала и Родна къща на Тодор Живков

През 2002 г. ОбС на Община Правец предоставя на ИМ- Правец “Приемна сграда Правец”, която понастоящем се използва като Експозиционна зала. В нея са експонирани предадените на отговорно пазене от резиденция “Бояна”- София част от колекцията подаръци на Тодор Живков, подарявани в качеството му на държавен глава на НР България. Експонатите включват предмети от цял свят и показват културното многообразие на различни страни и народи.

В Музейния комплекс се включва и родната къща на Тодор Живков, която също е отворена за посетители. Къщата е реставрирана през 1974 г. Представлява архитектурна и етнографска възстановка на късновъзрожденски, балкански тип къща на два ката /етажа/.
Музейният комплекс е място за многообразна и многопосочна експозиционна и информационна дейност, където се представят различни по характер изложби - археологически, етнографски, исторически и художествени.
copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП