за музеяекспозицииколекциизабележителностиархеологически проучваниямедиите за нас издания за насНовини

 

Постоянна експозиция

Постоянната експозиция на Исторически музей-Правец отразява в общоисторически план развитието на правешкия край от древността до първите десетилетия на ХХ век. Тематико-експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал- археологически, етнографски и др.; ценни произведения на българската иконопис ХVІІ-ХІХ в., съхраняван във фонда. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.

Експозиционният разказ е осъществен спазвайки тематико-хронологическия принцип на показ на музейните експонати. Започва с най-древната история на Правешкия край през времето, когато днешните земи са били населявани от траките, средновековието, мрачните години на турското робство и българското Възраждане в т.ч. националноосвободителните борби, участието на правчани в четническото движение и създаването на комитетска мрежа по времето на Васил Левски, Освобождението и завършва със социално-икономическото и културно развитие през 20-те и 30-те год. на ХХ в.
В експозиционната част на музея е направена възстановка на домашен кът с богат етнографски материал. Интерес предизвикват старите носии характерни за правчани, тъканите, както и украшенията носени от жените.
В експозиционния пояс през 2001 г. по повод мероприятията по-случай 90- годишнината от рождението на Тодор Живков бе включена и експозицията “Мога да гледам хората в очите”, направена на основата на текстове и фотоматериали, свързани с личността на държавника и човека Тодор Живков и част от колекцията подаръци.
Исторически музей Правец разполага както с постоянна експозиция, така и с място за временни изложби - тематични, художествени и др.
copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП