muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 

Старо класно училище

Местоположение - в центъра на селото, до църковния двор.

Сградата е строена през 1846 - 1847 г. Новобългарското училище във Видраре отваря врати на 01.01.1848 г., само 13 г. след Габрово. Разположената на втория етаж експозиция отразява развитието на Видраре от древността до първите години след Освобождението от турско робство. Направена е оригинална възстановка на класна стая.

Ханът на Вутьо Попиванов /Туняковски хан/

Местоположение - на главния път, в края на селото.

Построен през 1820 г. Реализирана е оригинална възстановка на хана. Експозицията отразява дейността на ЧБРК “Хасан Касан “ с. Видраре, 1870 г. , един от най-големите селски революционни комитети в България. Има запазено скривалище на Васил Левски.

 

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП