muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


 
Исторически музей-Правец
Музеен комплекс
Правец 2161, пл. Тодор Живков 4
Правец 2161, ул. Васил Левски 32
тел. 0879688803; 0879688802; 0879688804
заявки: 0879 688 803
тел. 0879688804; 0879688802
заявки: 0879 688 803
e-mail
muzeum_pr
Исторически музей Правец
YouTube
Брошура на Исторически музей Правец

Работно време:

Исторически музей-Правец

Работно време:

Музеен комплекс - Експозиционна зала и
Родна къща на Тодор Живков

от 1 април до 1 ноември:
От понеделник до петък - 08.30 до 17.30ч
обедна почивка - 12.30ч - 13.30ч
събота и неделя от 9.30ч - 17:30ч.

от 1 ноември до 1 април
от понеделник до петък от 8:30ч до 17:30ч.
обедна почивка от 12.30ч до 13.30ч
събота и неделя от 9:30ч до 17:30 ч.
за организирани групи - предварителна заявка

от 1 април до 1 ноември:
От понеделник до неделя - 10.00 до 18.00ч

от 1 ноември до 1 април
от понеделник до неделя от 10:00 до 17:00ч.
за организирани групи - предварителна заявка

ВХОДНИ ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ В
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПРАВЕЦ
И НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ

ВХОДНИ ТАКСИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
В ЕКСПОЗИЦИОННА
ЗАЛА С  РОДНА КЪЩА
НА
ТОДОР ЖИВКОВ

За граждани и групи – 3.00 лв.
За учащи, пенсионери и хора с увреждания – 1.00 лв.
За деца в детските градини и ученици от Правец – безплатно
Комбиниран билет за двете експозиции – 4.00 лв.
При предварителна заявка за обиколка на културно-исторически обекти - 6 лв.
Беседа за посетители - 10.00 лв.
Фото и видеозаснемане – 5.00 лв.
Използване на материали от фондовете на Исторически музей - Правец - 6.00 лв.
Организиране на събития - по договаряне

За граждани и групи – 3.00 лв.
Учащи, пенсионери и хора с увреждания – 1.00 лв.
За деца в детските градини и ученици от Правец – безплатно
Комбиниран билет за двете експозиции – 4.00 лв.
Беседа за посетители – 10.00 лв.
Фото и видеозаснемане – 5.00 лв.
Организиране на събития - по договаряне

 
Екип на музея
Татяна Борисова, директор
Михаела Занева, уредник
Галя Дикова, уредник
Георги Караушев, уредник
Костадинка Илиева, фондохранител
Теодора Иванова, екскурзовод

 

 

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved ИМП