muzeum_pr@abv.bg
muzeum_pr
Facebook History Museum Pravets
Исторически музей Правец
YouTube HM Pravets


|
новини | за нас | за посетители | експозиции | колекции | забележителности | проучвания | връзки | профил на купувача | проекти |


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Construction works for the needs of Historical Museum – Pravets
CB007.1.11.151-PP2-Works 1

Обявление: свали оттук

Публична покана:   свали оттук

Документация:   свали оттук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Supply of Bus for the needs of Historical Museum - Pravets within project CB007.1.11.151
CB007.1.11.151 – PP2 – Supply 3

Обявление: свали оттук

Публична покана:   свали оттук

Документация:   свали оттук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОГОВОР Договор по проект свали оттук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРОТОКОЛ свали оттук
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Изработване на инвестиционен проект във фаза “технически проект” и осъществяване на авторски надзор за обект: „Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на прилежащото пространство“

Публична покана:   свали оттук

Документация:   свали оттук

Образци:    свали оттук

Техническо задание: свали оттук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

copyright 2010 - 2020 Исторически музей Правец

all rights reserved Исторически музей Правец