16.07.2024

Оброци

Хората са се събрали около казаните с курбан чорба
Водосвет
Благословия

Назад
Напред
Оброци и оброчни места – една устойчива традиция … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Оброчните паметници доказват древна култова традиция в Правешкия край. Свещено място, посветено на отделни християнски светци – покровители на семейството, рода или селището. 
Ритуалите, които се извършват, са смесица от езически и християнски практики. 
Много често тези културно-исторически обекти (каменни стели и кръстове, някои с богата пластична украса и надписи) са разположени под вековни дървета, върху древни могили, руини на църкви, в близост до стари селища и извори. Отправяйки молитва към бога, хората измолват блага за себе си, за семейството, за земята си. Свещеникът отслужва молебен за здраве и благополучие, за плодородие, за защита от природни бедствия – суша, градушки, наводнения и др.
Извършва се жертвоприношение – курбан на мястото, наречено оброчище, в близост до оброчния знак, принасят се и безкръвни жертви. Тези места са място за събиране на много хора на обща трапеза и се превръщат в празник на селото, рода и семейството.