16.07.2024

Св. Богородица малка, Бялата чешма, Видраре

ОБРОК СВ. БОГОРОДИЦА, МЕСТНОСТ БЯЛАТА ЧЕШМА, ВИДРАРЕ

GPS координати: N 42º59′14.2″, E 024º00′350″, mH 352

Оброкът Света Богородица се намира в местността Бялата чешма на около 500 м югозападно от центъра на с. Видраре на езиковидно възвишение.
Разположен е в близост до две проучени ритуални могили от ІV в. пр. н. е., в които са открити и средновековни гробове. Представлява каменен кръст с трапецовидно горно рамо.
Оброкът е махленски. Датира от края на ХІХ век.
Днес оброкът не се прави. В миналото е почитан от хората от близките къщи. Има възможност да бъде възстановен.