16.07.2024

Пешова могила, с. Правешка Лъкавица

Назад
Напред
Надгробна могила „Пешова могила”, с. Правешка Лъкавица, община Правец   GPS координати на обект: N  42˚ 56′ 48.2″, E  023˚ 53′ 56.4″ mH: 419 м В източното подножие на връх Боровец, върху склон с денивелация на изток на около 4 км южно от землището на с. Правешка Лъкавица по склона почти в права линия са разположени една след друга пет могили, част от могилен некропол. „Пешова могила” е най-голямата от този некропол с височина 7,80 м и диаметър в основата 60,00 м.  Могилата е с форма на пресечен конус. В основата й са открити останки от зидове на храм от тракийската епоха. На повърхността й е имало каменна оброчна стела на Св. Св. Петър и Павел. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Първоначално върху древния терен е изградено каменно съоръжение от ломени камъни на калова спойка с правоъгълен план и ориентация югоизток – северозапад с дължина 5.71 м и ширина 8.10 м. Лицата са оформени от различни по размер ломени камъни без стремеж към правилна редова зидария. Предназначението на каменното съоръжение е култово. Сградата е разрушена още в древността.  В потвърждение на това е червено-кафявия глинест пласт натрупан върху останките от съоръжението като запечатка. На базата на откритата керамика датировката на правоъгълната сграда най-общо може да се постави в  ІV в. пр. Хр.
Впоследствие могилата е натрупвана на няколко етапа и използвана за некропол през римската епоха (ІІІ – V в.). През 2009 г. са открити 28 гроба. При повечето гробове костите са силно изтлели и не добре запазени. Очертания на гробни ями не се забелязват. В пет от гробовете са открити следи от изтляло дърво (вероятно дъски). Открит е един символичен гроб, изграден от три обработени каменни блокове, с правоъгълна форма.
Гробният инвентар е представен преди всичко от накити. Открити са две бронзови гривни, поставени върху горните крайници. Изработени са от дебела тел с обло сечение, с приплеснати отворени краища, оформени като стилизирани лъвски глави, сребърни обеци и 142 броя разноцветни стъклени мъниста с различни размери и големина.
При един от гробовете от външната страна при ходилото на десния долен крайник са открити чифт бронзови обеци, три пръстена с плочка и една халка от бронз. Те са били поставени в кожена торбичка. В очните кухини на един от разчистените черепи са поставени две по-големи мъниста от цветна стъклена паста и още 44 броя стъклени мъниста с различни размери, форма и цвят.
След няколкогодишно прекъсване, разкопките продължават през 2014 г. основно в южната половина на могилата, при което са открити още 43 гроба, както и голям брой правоъгълни каменни съоръжения, вероятно надгробия. На следващата година 2015 г. е допроучена южната половина, както и северната част на обекта. Документирани още 20 гроба, както и още немалък брой каменни съоръжения. Равносметката от трите сезона на проучвания е 91 гроба с трупополагане, показващи несъмнена планировка при формирането на некропола, както и сравнително дългото му използване (III – V в.). Свързани с тези гробове са и две ями с култов характер, разкрити в югозападната четвърт на могилата, непосредствено до най-централно и, съответно, най-високо разположените каменни съоръжения.
Пешова могила е използвана от местно население, което е погребвало тук мъртвите си в продължение на около две столетия, като се започне от ІІІ в. и се достигне поне до средата на V в. Предстои да се изясни има ли промеждутък в този период, в който некропола не е използван, както и отношението на сградата в центъра на могилата към гробовете, и по-конкретно към тези в периферията ѝ. Антропологичният анализ показва една мирна популация, без следи от военни действия или милитарно присъствие.