27.05.2024

Експозиции

ИМ Правец, Постоянна експозиция
Image00169
Image00667
Image00654
обр.4. Експозиция Салон на музей София 2018
Image00168
Image00006

Назад
Напред
Музеите са храмове на познанието за древност, корени и памет. Музейната мрежа на територията на община Правец включва основно четири обекта… ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Исторически музей – Правец с постоянната музейна експозиция, отразяваща социално икономическото, историческото и културно развитие на Правец и района от археологическата древност до първите десетилетия на ХХ в. Музеен комплекс, където е експонирана единствената по рода си колекция подаръци на Българската държава и държавния глава от цял свят. Представена е и експозиция „Компютри марка „Правец”. Тук може да се разгледа и родната къща на Тодор Живков, представляваща архитектурна и етнографска възстановка на късно възрожденски балкански тип къща от ХІХ в. В с. Видраре имаме още два музейни обекта от епохата на Възраждането. Старо класно училище от 1848 г. с експозиция за историческото развитие на с. Видраре – едно древно селище на кръстопът и оригинална възстановка на класна стая от ХІХ в. В Туняковския хан на Вутьо Попиванов  от 1820 г. може да се види скривалището на Васил Левски и експозиция за създаването и дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан”, един от най-големите и дейни комитети на Вътрешната революционна организация, създадена от Апостола на свободата.