27.05.2024

Св. Никола, Владовци, Осиковица

ОБРОК СВ. НИКОЛА ЛЕТНИ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°56′59.0″, E  024°02′ 37.2″, mH 370

Оброкът Св. Никола се намира на около 200 м вдясно от пътя Осиковица – Джурово в махала Владовци, с. Осиковица. На около 20 м на север тече р. Малък Искър.
Оброчният знак – каменен кръст е поставен върху могила. Могилата е локализирана при извършване на археологически обходи в община Правец през 1987 г., когато е регистриран и оброчния знак. В днешно време мястото около могилата е обработваем блок.  Оброкът е празнуван на 9 май, датира от средата на ХІХ в. Учреден като родов, по-късно прераства в махленски. Обслужването на оброка е прекъснато във времето и днес не се почита.