24.09.2023

Старо класно училище

Разположената на втория етаж музейна експозиция отразява историческото развитие на с. Видраре – едно древно селище, кръстопът на епохи от древността до първите години след Освобождението. Направена е оригинална възстановка, една от малкото в България, на стара класна стая от ХІХ в. с писочница (чин с пясък за писане), ъгъл за наказание, взаимоучителни таблици на Неофит Бозвели. Представена е материалната и духовна култура на местното население.