27.05.2024

Старо класно училище

Назад
Напред
Старо Класно Училище, с. Видраре, Правец GPS координати: N 42˚59′37.1″, E 024˚00′27.9′′ mH: 325 м Старото класно училище е разположено в центъра на село Видраре, в двора на църквата “Св. Параскева“. Сградата е строена през 1846-1847 г., на два етажа и е представител на късно възрожденската архитектура. Паметник на културата. На 1 януари 1848 г. само 13 години след Габрово новобългарското училище във Видраре отваря врати. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Разположената на втория етаж музейна експозиция отразява историческото развитие на с. Видраре – едно древно селище, кръстопът на епохи от древността до първите години след Освобождението. Направена е оригинална възстановка, една от малкото в България, на стара класна стая от ХІХ в. с писочница (чин с пясък за писане), ъгъл за наказание, взаимоучителни таблици на Неофит Бозвели. Представена е материалната и духовна култура на местното население.