16.07.2024

Св.Св. Кирик и Юлита, Калугерово

ОБРОК СВ. СВ. КИРИК И ЮЛИТА, КАЛУГЕРОВО

GPS координати: N 42º59′25.1″ E 023º53′18.5″ mH 257

Оброкът се намира на около 50 м северно от десния бряг на р. Малък Искър в непосредствена близост до бившия стопански двор на с. Калугерово, на около 400 м западно от центъра на селото. Поставен е върху могила. В района е регистрирано антично селище и некропол. Оброчният знак е каменна стела. Празнуван е от цялото село.
Установен е през 1886 г. в чест на Св. Св. Кирик и Юлита, за предпазване на населението от летните пожари, като общоселски оброк.
Оброчният знак е дело на един и същ каменоделец, който е изработил и оброка в чест на Св. Илия в местността Осените.