27.05.2024

Петрови заговезни, Крушака, Манаселска река

ОБРОК ПЕТРОВИ ЗАГОВЕЗНИ, МЕСНОСТ КРУШАКА, МАНАСЕЛСКА РЕКА

GPS координати:  N 43°02′38.9″, E 024°02′49.3″, mH 816

Оброкът се намира в местност Крушака, с. Манаселска река, около 2 км,  на изток от оброк Св. Богородица, на билото на платовидно възвишение.
Оброчището е на границата между общините Правец и Ябланица.
Оброчният знак представлява стела с врязан кръст на лицевата страна. Пред стелата има камък, върху който са поставят дарове и се палят свещи.
Оброкът е правен след Св. Дух, на Петрови заговезни – 17 юни.  Датира от началото на ХІХ в.
Близо до оброчището има възвишение, наподобяващо могила.