27.05.2024

Св. Никола, Банчовец, Правец

ОБРОК СВ. НИКОЛА ЛЕТНИ, МЕСТНОСТТА БАНЧОВЕЦ, ПРАВЕЦ

GPS координати:    N 42º54’08.4″, E 023º55’04.4″, mH 405

Оброкът се намира в местността Банчовец, махала Елаша, Правец. На около 200 м северно се намира могила с поставен на нея оброк в чест на Свети Илия.
Оброчният кръст е поставен под вековно дърво. Врастнал е в корените му.
Оброкът е учреден като родов в средата на ХІХ в. в чест на Св. Никола, после прераства в махленски. Прекъсван за кратко, той е възстановен от семейство Надка и Бончо Бончеви, които го поддържат до днес.