24.09.2023

Св. Никола, Гробище, Правец

ОБРОК СВ. НИКОЛА ЛЕТНИ, ГРОБИЩЕН ПАРК, ПРАВЕЦ

GPS координати: N 42º53′19.4″, E 023º55′18.3″, mH 460 м

Оброчното място е в гробищния парк на Правец. Разположен е върху древна надгробна могила, в непосредствена близост до старото гробище от края на ХІХ в. В близката  местност Пенака е проучена надгробна могила от римската епоха, ІІ-ІІІ в.  
Оброкът е учреден в края на ХІХ в. като общоселски в чест на Св. Никола. Правен е до 50-те години на ХХ в.
Няма устойчивост. Оброкът е изоставен и днес не се прави. За последните чествания си спомнят само възрастните жители на Правец.