24.09.2023

Свети Дух, Камилче, Джурово

ОБРОК СВ. ДУХ, МАХАЛА КАМИЛЧЕ, ДЖУРОВО

GPS  координати :  N 42°56′21.6″, E  024°02′52.1″, mH  489

На 4 км  югозападно от с. Джурово, в махала Камилче се намира оброкът, посветен на Св.Дух.
Оброчният знак е поставен върху хълма Камилче, където има останки от старо римско укрепление.
Оброчният знак е стела с врязан кръст и  датира от началото на ХІХ в.
Учреден като родов, по-късно се разраства в махленски.  Оброкът не е действащ.