24.09.2023

Туняковски хан

В една от стаите под миндера е било скривалището на Васил Левски – организатор и ръководител на национално-освободителната борба на българския народ срещу турското робство. Днес то е експонирано. От мазето таен подземен тунел е извеждал към хълма Венеца.
Експозицията отразява дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан” един от най-големите революционни комитети в България от това време (1870-1872 г.).