27.05.2024

Туняковски хан

ИМ Правец, Туняковски хан, Видраре

Назад
Напред
ТУНЯКОВСКИ ХАН, с. Видраре, Правец GPS координати: N 42˚59′53.1″   E 24˚00′22.7″   mH: 310 м Ханът на Вутьо Попиванов (Туняка) е построен през 1820 г., в покрайнините на село Видраре. Експозицията е филиал на Исторически музей Правец. През 1983 г. ханът е реставриран и експониран. Направена е оригинална възстановка на хан от ХІХ в. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

В една от стаите под миндера е било скривалището на Васил Левски – организатор и ръководител на национално-освободителната борба на българския народ срещу турското робство. Днес то е експонирано. От мазето таен подземен тунел е извеждал към хълма Венеца.
Експозицията отразява дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан” един от най-големите революционни комитети в България от това време (1870-1872 г.).