25.06.2024

Св.Св. Петър и Павел, Кременското, Правешка Лъкавица

ОБРОК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ КРЕМЕНСКИ ОБРОК, ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА

GPS координати: N 42°56’48.2″, E 023°53’56.4″, mH 419

Оброкът Св. Св. Петър и Павел се намира в местността Кременски оброк, махала Кременското, с. Правешка Лъкавица, на изток от връх Голям Боровец, където има руини от антична крепост. Оброчната стела е поставена върху могила. Повърхността на могилата е заравнена вследствие на използването ѝ като оброк. Могилата е най-голямата от античния могилен некропол в тази местност. При археологически проучвания в могилния насип са открити 28 гроба от II-III век от н.е., а в основата на могилата са разчистени останки на храм от IV в. пр. н.е.
Характерът на оброка е махленски. Датира вероятно от средата на ХІХ в. Честването е преустановено в началото на 50-те години на ХХ век, когато хората се изселват.