16.07.2024

Св. Илия, Лальовски ток, Манаселска река

ОБРОК СВЕТИ ИЛИЯ, МАНАСЕЛСКА РЕКА

GPS координати:  N 43°02′40.8″, E 024°01′15.0″, mH 517

Оброкът  Св. Илия се намира в местността Лальовски ток, с. Манаселска река, върху могила, регистрирана при теренни археологически обхождания в община Правец през 1987г.
В миналото, близо до оброчището се е намирал стопанският двор.
Оброчният знак стела от сив местен пясъчник, поставена под орехово дърво. Върху лицевата срана на стелата има врязан равнораменен кръст.
Оброкът е родов, датира от 80-те години на ХІХв. В днешно време не се обслужва.