16.07.2024

За нас

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10

Slide11

Slide12

Slide13

Slide14

Slide15

Slide16

Slide17

Slide18

Slide19

Slide20

Slide21

Slide22

Slide23

Slide24

Slide25

Slide26

Slide27

Slide28

Slide29

Slide30

Slide31

Slide32

Slide33

Slide34

Slide35

Slide36

Slide37

Slide38

Slide39

Slide40

Slide41

Slide42

Slide43

Slide44


Назад
Напред
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРАВЕЦ GPS координати: N 42˚53′38.4″  E 023˚54′57.2″  mH: 454 м Исторически музей Правец е институцията, която съхранява историята на  Правешкия край, една от визитките на града. Намира се в центъра на Правец в сградата на Културния комплекс. С Решение от 27 декември 1978 г. на Комитета за култура към читалище ”Заря”, в  Правец се създава общоисторическа музейна сбирка. На 18 април 1981 г. официално се открива сградата на Културния комплекс и тази на Исторически музей-Правец, с първата музейна експозиция. От 26 декември 1983 г. музеят е включен в музейната мрежа на България. Той е научен и културно-просветен институт осъществяващ дейности по събиране, регистриране, документиране, опазване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Правешката община. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Постоянната експозиция на ИМ-Правец отразява в общоисторически план развитието на Правешкия край от древността до първите десетилетия на ХХ в. Тематико-експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал от фонда на Музея – археологически, етнографски експонати, ценни произведения на българската иконопис ХVІІ-ХІХ в. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.

Постоянната музейна експозиция представя развитието на този край от древността до началото на ХХ в., включва оригинални възстановки на надгробна могила от римската епоха (ІІ-ІІІ в.) и автентичен етнографски кът. Представена е най-древната история на Правешкия край през времето, когато тези земи са били населявани от траките, през римската и ранновизантийската епоха, средновековието и българското Възраждане в т. ч. националноосвободителните борби, участието на правчани в четническото движение и създаването на комитетска мрежа по времето на Васил Левски. Отделено е място, посветено на тридневната битка при Правец през ноември 1877 г. и Освобождението, завършва със социално-икономическото и културно  развитие през 20-те и 30-те год. на ХХ в. Интерес предизвикват старите носии характерни за правчани, тъканите, накитите, носени от жените, ценните икони от старите църкви.

Исторически музей – Правец разполага с място и организира временни тематични и художествени изложби – гостуващи от други музеи и такива с новопридобити и непоказвани експонати от фонда.

Приоритетите в дейността на музея са:

  • Популяризиране на материалното и духовно наследство на района не само чрез постоянната експозиция, но и чрез организиране на временни тематични изложби, представящи непоказвани експонати от фонда и множество гостуващи изложби от страната и чужбина; 
  • Разширяване обхвата на археологическите  проучвания по епохи и като видове обекти – надгробни могили, Антична крепост Боровец, обект Св. Богородица  в с. Осиковица с църква от ХIV в. и др. с цел по-пълното проучване археологическото наследство на района.
  • Навременно се експонират и популяризират резултатите от проучванията след всеки пореден археологически сезон.
  • Исторически музей Правец гостува със свои тематични изложби в музеите на страната.
  • Музеят работи по европейски проекти, прилага нови стратегии в проучвателската и популяризаторска работа за подобряване достъпа до културното наследство.