23.09.2023

За нас

Постоянната експозиция на ИМ-Правец отразява в общоисторически план развитието на Правешкия край от древността до първите десетилетия на ХХ в. Тематико-експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал от фонда на Музея – археологически, етнографски експонати, ценни произведения на българската иконопис ХVІІ-ХІХ в. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.

Постоянната музейна експозиция представя развитието на този край от древността до началото на ХХ в., включва оригинални възстановки на надгробна могила от римската епоха (ІІ-ІІІ в.) и автентичен етнографски кът. Представена е най-древната история на Правешкия край през времето, когато тези земи са били населявани от траките, през римската и ранновизантийската епоха, средновековието и българското Възраждане в т. ч. националноосвободителните борби, участието на правчани в четническото движение и създаването на комитетска мрежа по времето на Васил Левски. Отделено е място, посветено на тридневната битка при Правец през ноември 1877 г. и Освобождението, завършва със социално-икономическото и културно  развитие през 20-те и 30-те год. на ХХ в. Интерес предизвикват старите носии характерни за правчани, тъканите, накитите, носени от жените, ценните икони от старите църкви.

Исторически музей – Правец разполага с място и организира временни тематични и художествени изложби – гостуващи от други музеи и такива с новопридобити и непоказвани експонати от фонда.

Приоритетите в дейността на музея са:

  • Популяризиране на материалното и духовно наследство на района не само чрез постоянната експозиция, но и чрез организиране на временни тематични изложби, представящи непоказвани експонати от фонда и множество гостуващи изложби от страната и чужбина; 
  • Разширяване обхвата на археологическите  проучвания по епохи и като видове обекти – надгробни могили, Антична крепост Боровец, обект Св. Богородица  в с. Осиковица с църква от ХIV в. и др. с цел по-пълното проучване археологическото наследство на района.
  • Навременно се експонират и популяризират резултатите от проучванията след всеки пореден археологически сезон.
  • Исторически музей Правец гостува със свои тематични изложби в музеите на страната.
  • Музеят работи по европейски проекти, прилага нови стратегии в проучвателската и популяризаторска работа за подобряване достъпа до културното наследство.