16.07.2024

Свети Дух, Робовица, Осиковица

ОБРОК СВ. ДУХ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°54′36.6″, E  024°00′25.6″, mH  608

Оброкът Св. Дух се намира на около 5 км югоизточно от центъра на с. Осиковица, в махала Робовица.
Оброчището е върху ливада. На около 20 м от оброчището минава пътя за махала Господарите и манастира Св. Богородица от ХІV в.
Оброчният знак – каменен кръст е поставен  под вековно дърво. Оброкът е родов. Датира от средата на ХІХ в.
От няколко години е прекъснат и не се обслужва.