17.09.2021

Изкуство

Колекцията включва картини, подарявани на Българската държава по повод честването на 1300-годишнината от създаването ѝ. Това са картини подарявани от официални чуждестранни делегации, гостуващи на България по време на вековния юбилей. Колекцията е съхранявана във „Фонд 13 века България”, а впоследствие в Национален исторически музей – София. Предадена е на Исторически музей Правец по договор с НИМ за съхранение и експониране.
Колекцията съдържа картини на известни автори от различни страни, голяма част от които притежават качества на произведения на изкуството.