16.07.2024

Св.Св. Константин и Елена, Ямата, Осиковица

ОБРОК СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, МАХАЛА ЯМАТА, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°53′56.6″, E 024°00′03.2″, mH 634

Оброкът Св.Св. Константин и Елена се намира на около 8,5 км  южно от центъра на с. Осиковица в  местността Пряслопа, махала Ямата.
Поставен е върху  могила, древно култово място от ІV в. пр. н. е. 
Оброчнният знак е равнораменен кръст от бигор. Върху култовата могилата има четири вековни дървета.
Датира от края на ХVІІІ в.
Основан като родов, по-късно става махленски. Прави се на 21 май.
Свидетелство за съхраняване и опазване на традициите от древността.