27.05.2024

Св. Петка, Богдан, Видраре

ОБРОК СВ. ПЕТКА, МЕСТНОСТ ЛЕПКОВЕЦ, МАХАЛА БОГДАН, ВИДРАРЕ

GPS координати: N 42º59′40.2″,E 023º59′05.7″,mH 435

Оброкът се намира в местността Лепковец, махала Богдан, с. Видраре на склон с наклон на югозапад, на 500 м от връх Богдан и на около 2.5 км западно от центъра на селото.
В близост до него има няколко вековни дървета – церове с приблизителна възраст 200-300 г., има и чешма, изградена през 1935 г.
Наблизо са къщите на основателите на оброка –  жителите на махала Богдан.
На оброчното място е поставен каменен кръст през 1923 г. в чест на Св. Петка.
Оброкът е основан като родов, а по-късно прераства в махленски. Днес не се чества, защото махалата е обезлюдена.