17.09.2021

Св.Св. Петър и Павел, Богдан, Видраре

ОБРОК СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ ЛЕПКОВЕЦ, МАХАЛА БОГДАН, ВИДРАРЕ 

GPS координати:    N 42º59′39.3″,  E 023º59′11.4″, mH 456

Оброкът се намира в местността Лепковец, махала Богдан, с. Видраре.
Поставен е на склон с наклон на югозапад, на 500 м от връх Богдан.
Оброчното място е на 2.5 км западно от центъра на селото, в близост до вековно дърво (цер с приблизителна възраст 200-300 г.).
През 1935 г. намиращият се наблизо извор е каптиран и е изградена чешма.
Оброчният кръст е с врязана украса и е поставен в чест на Св. Св. Петър и Павел през 1858 г. По своя характер оброкът е махленски. Днес не се празнува, защото махалата е обезлюдена.