27.05.2024

Колекции

обр.4. Експозиция Салон на музей София 2018
Image00168
Image00163

Назад
Напред
МУЗЕЙНИ КОЛЕКЦИИ Колекциите са основата и богатството на всеки музей. От степента на тяхната пълнота, от уникалните качества на музейните предмети – археологически находки, нумизматични образци, ценни икони, произведения на народните занаяти – свидетелства за начина на живот и работа, традициите, обичаите, обредите, вярванията и занаятите, произведения на изкуството и др. се определя и богатството на дадения музей. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Една от основните задачи на всеки музей е да събира, документира, изследва и експонира музейни предмети от дадена научна област или вид изкуство. След завеждането им в музея, те попълват неговия фонд и се представят пред широката публика чрез постоянната експозиция и във временни изложби.
Във фонда на Исторически музей-Правец се съхраняват експонати от всички периоди на българската история. В нашия сайт представяме най-важното от колекциите Археология, Нумизматика, Иконопис, подаръци на Българската държава и държавния глава Тодор Живков и чуждестранно изкуство.