24.09.2023

Колекции

Една от основните задачи на всеки музей е да събира, документира, изследва и експонира музейни предмети от дадена научна област или вид изкуство. След завеждането им в музея, те попълват неговия фонд и се представят пред широката публика чрез постоянната експозиция и във временни изложби.
Във фонда на Исторически музей-Правец се съхраняват експонати от всички периоди на българската история. В нашия сайт представяме най-важното от колекциите Археология, Нумизматика, Иконопис, подаръци на Българската държава и държавния глава Тодор Живков и чуждестранно изкуство.