25.06.2024

Св. Димитър, Лъсковска могила, Равнище

ОБРОК СВ. ДИМИТЪР, РАВНИЩЕ

GPS координати:  N 42°69′07.7″, E 024°02′12.0″,  mH 384

Оброчното място, посветено на Св. Димитър се намира в с. Равнище на около 1 км  югозападно от центъра на селото, върху Лъсковска могила.
Оброчният знак е каменна стела, поставена под вековно дърво, изгоряло при пожар.
Оброкът е махленски. Датира от края на ХІХ в. и е правен на  8 ноември. В днешно време оброкът не се обслужва.