23.09.2023

Иконопис

Иконата в българската традиция не е просто образ на светец. Иконата е съществена част от нашата традиция, концентрация на култура, историческо наследство и изкуство. Иконата е съвършеният, най-непосредствен израз едновременно на религиозните и естетически чувства, присъщи на Източното Християнство. Исторически музей Правец разполага с колекция икони принадлежали на някои от църквите в общината. Сбирката включва част от Апостолски фриз от ХVІ-ХVІІ в., дясна част от царски двери с позлата от ХVІІ в., няколко големи икони от 1834 г., всичките с произход от с. Осиковица и множество по-малки икони от ХІХ в от с. Видраре, притежаващи всички достойнства на възрожденската българска иконопис.