16.07.2024

Свети дух, Градище, Видраре

ОБРОК СВЕТИ ДУХ, МАХАЛА ГРАДИЩЕ, ВИДРАРЕ

GPS координати: N 43º00′20.9″, E 023º57′52.6″, mH 336

Оброкът, посветен на Св. Дух се намира в местността Шумака, махала Градище на около 5 км северозападно от с. Видраре. Разположен е на малко възвишение, опасано от скален венец, в близост до вековно дърво и извор с чешма.
В околността има надгробни могили от V в. пр. н. е. и древно укрепление. Представлява каменна стела с врязан кръст. Датира от първата половина на ХІХ век.
Оброкът е махленски и се прави винаги в неделя. Коли се овца. Не е прекъсван и се празнува и днес.