16.07.2024

Св. Богородица, Бука, Осиковица

ОБРОК СВ. БОГОРОДИЦА, МАХАЛА ВЕЛЬОВЦИ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°55′18.9″, E  024°11′12.3″, mH 560

Оброчището, посветено на Света Богородица се намира в местността Бука, махала Вельовци, с. Осиковица, върху поляна намираща се близо до коларски път.
Оброчният знак е кръст, врастнал във вековно дърво, ориентиран на запад.
Оброкът се празнува на Света Богородица – 15 август. Датира от 20-те години на ХХ в.
На оброчното място има пейки и навес. Обслужват го хора, живеещи в махалата.
Оброкът има устойчивост във времето, традициите продължават да се почитат.