16.07.2024

Св. Илия, Лъга, Видраре

ОБРОК СВ. ИЛИЯ, МЕСТНОСТ ГРАДИШКИ РЪТ, МАХАЛА ЛЪГА, ВИДРАРЕ

GPS координати: N 43º00′09.8″, E 023º58′43.2″, mH 441

Оброкът се намира в местността Градишки рът, махала Лъга, с. Видраре на склон с наклон на северозапад, на 250 м от връх Билото и на около 500 м югозападно от къщите  на махалата.
На оброчното място е поставен оброчен кръст в чест на Св. Илия, с врязана украса, като на гърба му са изписани имената на основателите.
Знакът е изработен от майстор каменоделец, който при обработката на камъка влага елементи, свързани с култа към Св. Илия, който се олицетворява със Слънцето (междурамията са свързани с диск).
По своя характер оброкът е махленски и в миналото е почитан от всички жители на махала Лъга. Днес тя е обезлюдена и оброкът не се чества.