16.07.2024

Постоянна експозиция

Назад
Напред
Постоянната експозиция на ИМ – Правец отразява в общоисторически план развитието на Правешкия край от древността до първите десетилетия на ХХ в. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Тематико-експозиционният план е разработен върху основата на богат снимков, документален и веществен материал от фонда на Музея – археологически, етнографски експонати, ценни произведения на българската иконопис ХVІІ-ХІХ в. Част от документалния материал е заснет допълнително от някои държавни архиви.
Експозиционният разказ е осъществен на тематико-хронологическия принцип на показ на музейните експонати. Започва с най-древната история на Правешкия край през времето, когато тези земи са били населявани от траки, през римската и ранновизантийската епоха, средновековието, мрачните години на турското робство и българското Възраждане в т.ч. национално-освободителните борби, участието на правчани в четническото движение и създаването на комитетска мрежа по времето на Васил Левски, Освобождението и завършва със социално-икономическото и културно  развитие през 20-те и 30-те год. на ХХ в.
Музейната експозиция представя оригинални възстановки на погребален ритуал под могилен насип от римската епоха (II – III в.) и на автентичен домашен кът с богат етнографски материал. Интерес предизвикват старите носии характерни за правчани, тъканите, накитите, носени от жените, ценните икони от старите църкви.
Исторически музей – Правец разполага с място и организира временни тематични и художествени изложби – гостуващи от други музеи и такива с новопридобити и непоказвани експонати от фонда.