23.09.2023

Могила Пенака, Правец

Керамичният инвентар наброява тридесет и осем съда. Срещат се гърнета, паници, купи, чаши, като чашите с две дръжки са преобладаващата форма.  Сред находките има и такива с ясно култово предназначение. Такава роля имат ритуалните и поменални съдове: тези с квадратна форма и паниците на три крачета. Една част от съдовете са със запазени цели форми, а други фрагментирани, позволяващи възстановка. Като цяло керамиката е изработена от фина добре пречистена глина с бежов до червен цвят и груба –местна с кафяво-червен цвят, със силно деструктирала повърхност.
На база на откритите съдове може да се установи влиянието на древния местен тракийския етнос върху културните традиции. Повечето съдове не са били опалени, което е предпоставка за поставянето им след като е изтлял огъня в ямата. Установен е ритуалът трупоизгаряне, както и че голяма част от погребалните дарове са поставяни в гробовете след като кладата е вече изгоряла.
Интерес представлява едно блюдо, изработено от фина пречистена глина, като  от вътрешната страна на дъното е с изображение на лице на Медуза Горгона. Атина-богинята на войната украсявала щита си с главата на Медуза.  
В основата на могилата са открити и шест огнища, свидетелства за ритуална практика. Открити са ритуални и поменални съдове – керноси и съдовете на три крачета. Тази керамиката доказва присъствие на тракийския етнос, етнокултурните местни производствени традиции в този район на Римска Тракия. Повечето съдове не са били опалени, което е предпоставка за поставянето им  след като е изтлял огъня в ямата. Добър датиращ материал са откритите две бронзови монети на Caracalla (Marcus) Aurelius Antoninus (211-217), сечени в Пауталия.
Могилата е цялостно проучена. Според откритите монети и керамика, некрополът може да се датира ІІ-ІІІ в. от. н. е.
Възстановяването на всички моменти свързани с погребалните и поменални обреди е от изключителна важност за доближаването ни до мирогледа на тези отдавна изчезнали племена.
Информация за обекта, както и материалите открити по време на разкопките са експонирани и може да се видят в Исторически музей Правец.