16.07.2024

Св. Димитър, Гората Церака, Осиковица

ОБРОК СВ. ДИМИТЪР, МАХАЛА ВЛАДОВЦИ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°56′35.8″, E  024°02′00.0″, mH 403

Оброкът Св. Димитър се намира в местността Церака, махала Владовци, с. Осиковица на естествено възвишение, северозападно от пътя София – Варна, върху могила. На около 100 м на юг от оброка има борова гора.
Учреден е през 1933 г. Прекъснат във времето, той е възстановен преди четири години. Прави се на Св. Димитър на 26 октомври от наследниците на Димитър Нинов.
Първоначално оброка е бил родов, във времето прераства в махленски. На мястото на оброка се носи само главата на жертвеното животно. След ритуала хората се връщат във двора на дядо Димитър Нинов, основател на оброка, където се сяда на обща трапеза.