16.07.2024

Св.Св. Петър и Павел, Чичеревица, Правешка Лъкавица

ОБРОК СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ ЧИЧЕРЕВИЦА, ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА

GPS координати: N 42º56’57.6″, E 023º54’33.4″,   mH 394

Оброкът се намира в местността Чичеревица на 1 км югозападно от центъра на с. Правешка Лъкавица, върху могилоподобно възвишение, част от Лакавишки рид. Мястото се използва за паша на добитък.
Учреден през 1856 г. (1896?) за берекет и здраве на рода на Петко Йоцов. Всяка година на 29 юни наследниците му почитат празника на Св. Св. Петър и Павел в близост до оброчния кръст.