27.05.2024

Св.Св. Петър и Павел, Николовото, Манаселска река

ОБРОК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ НИКОЛОВОТО, МАНАСЕЛСКА РЕКА

GPS координати:  N 43°02′12.5″,  E 024°00′21.1″,  mH 446

Пътувайки към центъра на село Манаселска река на около 2 км от центъра, от лявата страна на пътя е оброкът, посветен на Св. Св. Петър и Павел.
Теренът, където се намира оброка е ливада, имаща лек наклон на юг.
Оброчният знак е стела, на лицевата страна има кръст, подчертан с врязана линия.  
Оброкът  датира от 1889 г. Годината  е изписана в горната част на стелата. Родов оброк. Правен е на 29 юни.
Оброкът е прекъснат във времето и не е действащ.
Близо до оброчището на Св. Св. Петър и Павел е оброкът Св. Илия, който се прави в днешно време.