27.05.2024

Археология

Назад
Напред
Фонд „Археология“ към ИМ-Правец притежава над 1000 експоната, представящи развитието на материалната и духовна култура на населението на Правешкия край през времето от XI в. пр. Хр. до края на XIV в. сл. Хр. Експонатите са от тракийската, римската и късноантичната, византийската и средновековната епоха. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Съобразно това фонда съдържа материали от почти всички епохи: керамични съдове, оръдия на труда от камък, мед, бронз и желязо, железни и бронзови оръжия, и предмети свързани с култа.
Във фонда се съхранява множество предмети свързани с материалната и духовната култура на населението в региона. Сред тях има съдове, инструменти, накити и др.
Значителна част от предметите са придобити при продължаващите вече над десет години редовни археологически проучвани на Антична крепост Боровец край с. Разлив.
Голяма част заема и колекцията от образци на местната тракийска битова керамика, придобита от проучванията на тракийските могилни некрополи в околностите.
Попълването на фонда продължава с неотслабващи темпове през годините.