24.09.2023

Археология

Съобразно това фонда съдържа материали от почти всички епохи: керамични съдове, оръдия на труда от камък, мед, бронз и желязо, железни и бронзови оръжия, и предмети свързани с култа.
Във фонда се съхранява множество предмети свързани с материалната и духовната култура на населението в региона. Сред тях има съдове, инструменти, накити и др.
Значителна част от предметите са придобити при продължаващите вече над десет години редовни археологически проучвани на Антична крепост Боровец край с. Разлив.
Голяма част заема и колекцията от образци на местната тракийска битова керамика, придобита от проучванията на тракийските могилни некрополи в околностите.
Попълването на фонда продължава с неотслабващи темпове през годините.