27.05.2024

Св. Петка, Чуката, Джурово

ОБРОК СВ. ПЕТКА, МЕСТНОСТ ЧУКАТА, ДЖУРОВО

GPS координати:  N 42°57′52.4″,   E 024°03′23.3″,  mH 423

Оброчното място, посветено на Св. Петка  се намира в местността Чуката, махала Петрешковци, върху възвишение на около 1 км северно от центъра на село Джурово.
Оброчният знак-стела с врязан кръст, е подпрян в ствола на вековно дърво.
Учреден е в края на ХІХ век като родов. Прекъснат във времето и възстановен  през 2009 г. Прави се на Петковден 14 октомври. Обслужва се от хора, живеещи в махала Петрешковци.
Възстановени и запазени са традициите на почитане на оброка. Коли се жертвено животно за здраве. След освещаването на храната от свещеника и поръсването на присъстващите със светена вода, се сяда на обща трапеза.