27.05.2024

Св. Иван Рилски, Богдан, Видраре

ОБРОК СВ. ИВАН РИЛСКИ, МЕСТНОСТ  МОЛЕНИЕТО, МАХАЛА БОГДАН, ВИДРАРЕ

GPS  координати: N 42º59′14.6″E 023º58′30.4″mH 719

Оброкът се намира в местността Молението, махала Богдан, село Видраре на склон югозападно от връх Турлата (875 м).
В близост до него има изгоряло вековно дърво.
Старите жители на село Видраре си спомнят, че дървото е имало хралупа, в която всеки минаващ е хвърлял монета за здраве. Друга легенда разказва, че оброкът е честван още през ХІІ в.