16.07.2024

Църква Св. Възнесение Господне, Калугерово

Църква Възнесение Господне, с. Калугерово

Назад
Напред
Църква Възнесение Господне, с. Калугерово GPS координати: N 42˚59′25.53″ Е 023˚53′42.66″ mH 250 м До началото на ХІХ в. когато църква в с. Калугерово не съществува, местните жители задоволяват религиозните си потребности най-вече в близкия Чекотински манастир, а също така в Етрополския и Гложенския манастири. За това, че селски храм не съществува може да се  съди от факта, че по-голяма част от служителите в манастира „Св. Архангел Михаил” са свещенници от с. Калугерово. Историческото създаване на църквата в с. Калугерово, по наличните исторически податки е безспорно неразривно свързано с намиращия се в близост до селото Чекотински манастир  „Св. Архангел Михаил”. Когато е открит случайно полурухналия средновековен храм на манастира през 1697 година се споменава, че в околните села всички църкви са унищожени. Вероятно е съществувал храм  в селото и в по-старо време, но той е разрушен при кърджалийските набези в този край около 1693 г. Поп Никола Славчев от Калугеровския род Сметанци  през 1820 г. до 1830 г. започва възстановяване на манастирския храм в махала Чекотин. Чекотинският манастир постепенно се въздига и става женски. Паради тази причина се налага да се построи за монахините метох, който се явява предшественик на днешната църква. Той е построен на мястото където днес се намира църковната постройка. Самата църква е съградена без султански берат, т. е. без специално султанско разрешение през 1837 г. В задолтарното пространство се съхранява първата църковна камбана от 1836 г.  … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Църквата е преустроена от Уста Христо Станчев – Комитата. В сегашния си вид е от 1857 г., за което говори, намиращ се над входната врата  от юг каменен надпис.
Църковният храм в архитектурно отношение  представлява  еднокорабна, едноабсидна базилика с множество каменни барелефи по фасадата и подпокривния корниз. Запазени са стенописи от 1863 г. и от 1871 г. Иконостасът включва икони от ХVІІ в. които са по-стари от църквата и вероятно произхождат от по-стария храм на Чекотинския манастир.  Църквата в с Калугрово – единственият храм в който са запазени огромен по обем църковно служебни книги с множество приписки, рисунки и  илюстрации, по-стари от църковния храм.
Църквата „Възнесение господне”, с. Калугерово притежава статут на архитектурно-строителен паметник на културата, деклариран с писмо № 9070 от 01.11.2000 г. на НИПК.