23.09.2023

Църква Св. Възнесение Господне, Калугерово

Църквата е преустроена от Уста Христо Станчев – Комитата. В сегашния си вид е от 1857 г., за което говори, намиращ се над входната врата  от юг каменен надпис.
Църковният храм в архитектурно отношение  представлява  еднокорабна, едноабсидна базилика с множество каменни барелефи по фасадата и подпокривния корниз. Запазени са стенописи от 1863 г. и от 1871 г. Иконостасът включва икони от ХVІІ в. които са по-стари от църквата и вероятно произхождат от по-стария храм на Чекотинския манастир.  Църквата в с Калугрово – единственият храм в който са запазени огромен по обем църковно служебни книги с множество приписки, рисунки и  илюстрации, по-стари от църковния храм.
Църквата „Възнесение господне”, с. Калугерово притежава статут на архитектурно-строителен паметник на културата, деклариран с писмо № 9070 от 01.11.2000 г. на НИПК.