27.05.2024

Св. Богородица, Видинци, Осиковица

ОБРОК СВ. БОГОРОДИЦА, МАХАЛА ВИДИНЦИ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°55′51.4″,  E  024°01′35.7″, mH 412

Оброкът Св. Богородица се намира в махала Видинци, с. Осиковица, под вековно дърво.
Оброчният знак – стела, свалена от местността Витар.
Оброчището е върху ливада край пътя към природния парк „Небесните пасища”.
Учреден е през 1911 г., като махленски. Празнува се на 8 септември – Малка Богородица.
Оброкът е действащ и днес, запазена е традицията да се коли жертвено животно на място.
Готви се курбан чорба, храната се освещава от свещеник, след това се раздава на хората за здраве.