16.07.2024

Св. Никола, Табаци, Осиковица

ОБРОК СВ. НИКОЛА, МАХАЛА ТАБАЦИТЕ, ОСИКОВИЦА

GPS координати:  N 42°55′42.5″ , E  024°00′01.5″, mH 495

Оброчното място се намира в махала Табаците, с. Осиковица, върху могилоподобно естествено възвишение, на около 1,5 км югозападно от центъра на селото.
Оброкът е посветен на Св. Никола.
Оброчният знак – каменен кръст се намира под вековно дърво. След пожар по-голяма част от дървото изгаря.
Оброкът е общоселски, датира от края на ХІХ в.
Близо до оброчището в миналото са празнували 24 май и 9 септември. 
На около 500 м се намира оброкът Възнесение Господне. Днес оброкът не е действащ.