16.07.2024

Св. Илия, Мечи трън, Джурово

ОБРОК СВ. ИЛИЯ, МАХАЛА МЕЧИТРЪН, ДЖУРОВО

GPS координати:  N 42°56′44.2″,  E 024°04′04.4″, mH 372

Оброкът Св. Илия се намира се на 2 км югоизточно от центъра на с. Джурово, югозападно от пътя за Етрополе в махала Мечитрън в слабо пресечна местност – ливада. На запад се намира махала Камилчето.
В древността близо до оброчното място е минавал пряк път, свързващ Северна с Южна България. Имало е и крайпътен хан.
Оброчният знак – стела е разположен върху  археологически обект, състоящ се от три долепени могили.
На 350 метра западно е регистриран могилен некропол.
Оброкът е родов, датира от началото на ХІХ в. Прекъснат е през 1957 година. Възстановен е през 1986 година.