02.03.2021

Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Construction works for the needs of Historical Museum – Pravets CB007.1.11.151-PP2-Works 1

Публична покана Supply of Bus for the needs of Historical Museum - Pravets within project CB007.1.11.151 CB007.1.11.151 – PP2 – Supply 3

Договор по проект

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Публична покана „Изработване на инвестиционен проект във фаза “технически проект” и осъществяване на авторски надзор за обект: „Музеен комплекс Правец - ремонт на сграда и благоустрояване на прилежащото пространство“