16.07.2024

Св. Георги, Венците, Калугерово

ОБРОК СВ. ГЕОРГИ, МАХАЛА ВЕНЦИТЕ, КАЛУГЕРОВО

GPS координати:  N 43º01’03.5″, Е 023º56’19.7″, mH 745

Оброкът се намира северно от махала Венците на с. Калугерово в гориста местност, по пътя от Венците за махала Бакова могила на с. Своде. Разположен е върху склон с наклон на юг.
Предците на Марин и Георги Вутови през 1938 г. установяват родов оброк в чест на Свети Георги. Поставен е оброчен знак с формата на стела, преместен след прокарването на черния път между махалите.
При възстановяването му е монтиран неправилно с ориетация юг-север (вместо запад-изток). Почита се на място като се палят само свещи. Не се коли жертвено животно.