27.05.2024

Свети Дух, Рударец, Калугерово

ОБРОК СВЕТИ ДУХ, МАХАЛА РУДАРЕЦ, КАЛУГЕРОВО

GPS координати: N 43º00′14.5″, E 023º53′32.3″, mH 372

Оброкът се намира в местността Арта, южно от пътя за махала Рударец, с. Калугерово, на заравненост върху продълговато възвишение, част от Калугеровския дял на Лакавишки рид. Оброкът представлява стела с врязан кръст.
Днес до оброчния знак има поставен дървен параклис на стойка. Оброкът е махленски.
Учреден на Свети Дух в края на ХІХ в. за здраве, берекет и защита на земеделската земя от природни бедствия.      
Устойчив във времето. Традицията е запазена и оброчното място се почита.