24.09.2023

Църква Св. Архангел Михаил, Осиковица

В архитектурно отношение църквата  представлява трикорабна, едноабсидна сграда с два купола, единият от които камбанария и притвор от запад, покрит доскоро с каменни плочи. Притежава изящен дърворезбован иконостас с позлата. Иконостасът е дело на самоковския майстор Христо, изработен е от дърво и украсен с пъстра дърворезба, с цветни орнаменти. Олтарните икони са от първата половина на ХІХ в. През 1870 г братята Наум и Ненчо Чибукови от с. Селце (Западна Македония) позлатяват иконостаса и изписват олтарните икони. Църквата е място за съхранение на много ценни старопечатни книги в близкото минало, някои от които са били до скоро нейно притежание. Такава ценна книга се съхранява във фонда на ИМ-Правец (Инв. № 100ІV/5 ) – Кириакодромио/Неделник на Софроний Врачански от 1806 г. с приписка. В притвора по стените има надписи – исторически факти от отминали години. Похвално е, че родолюбивата и христолюбива местна памет е запазила свидетелства за историческото минало на този старинен храм, посветен на Св. Архангел Михаил.
Църквата „Св. Архангел Михаил” в с. Осиковица е обявена за архитектурно-художествен паметник на културата с протокол №16 от 14.12.1998 г. на Националния съвет за опазване на паметниците на културата, утвърден от Министъра на културата.