16.07.2024

Св. Тодор, Найденовото, Манаселска река

ОБРОК  СВ. ТОДОР, МЕСТНОСТ НАЙДЕНОВОТО, МАНАСЕЛСКА РЕКА

GPS координати:  N 43°02′26.7        E 024°01′04.4″        mH 474°

Оброчището се намира на изток,  до училището в с. Манаселска река, в местността Найденовото, разположен върху пресечен терен.
Оброкът е посветен на Свети Тодор Летни.
Оброчният знак е стела, в горната част има врязан равнораменен кръст, под него са изписани имената на хората, които са правили оброка в миналото.
Оброкът е родов и датира от края на ХІХ в. Прави се на 8 юни от фамилиите Дончовци и Коцоляновци. На място се коли жертвеното животно. Приготвената храна се освещава от свещеник. След като свещеника поръси присъстващите със светена вода, всички сядат на обща трапеза.