24.09.2023

Контакти

Представяме пред широката публика историята на един регион, едно отминало настояще. Защото ние сме това, което сме наследили, усвоили и запазили като историческа памет от предците си, за да го преосмислим, умножим и предадем в наследство на поколенията.
Музеят се развива като храм на познанието за древност, корени и памет. Той е институцията, която съхранява и популяризира богатото културно-историческо наследство на община Правец, съхранява го за поколенията, за да имаме едно достойно бъдеще.
Опазването на наследството от миналото е мисия и отговорност пред бъдещето! Водени от това разбиране, ние представяме и опазваме наследството и древните корени на Правец и селищата от района.  
Ще се радваме това виртуално посещение да събуди желанието Ви да преоткриете, да посещавате нашия красив град, който има прекрасни природни дадености, богата история и култура.
Правец се гордее с един от музеите на България, съхранил родовата памет и гордостта на достойни наследници, където винаги имате възможност да видите  културно-исторически паметници с висока стойност.

Бъдете наши желани гости!